Bağlar Bal

Kestane Balı

Bağlar Bal  Kestane Balı özel bir baldır. Sabit arıcılık ürünü olduğundan tamamen yörenin kendine has aromasını taşır. beslenen kadınların tercihidir.
Bağlar Bal Kestane Balının sahip olduğu besleyici özellikleri nedeniyle insan sağlığı üzerinde olumlu etkilerini ailenin beslenmesini üstlenen kadınların bilmesi gerekmektedir.

Bal


Arıcılar için
uygulama

Android app on Google Play

Bağlar Bal - Sağlıklı Yaşam


 Kadınlar! Bal ve polen

YÜKSEK TANSİYON VE SOLUNUM YOLLARI

Kalbinizin sınırlarını keşfedin...

Koyu kahve renkli, buruk biraz acı ve kestaneye özgü tadı ve kokusu olan bu bal, güzeldir.
Bal arısı kestaneden hem polen hem nektar hem de salgı toplar.


Kestanede

"Yüzyıllardır hem dünyada hem de ölümden sonraki yaşamda insanoğluna hizmet etmiş bal. Eski bir geleneğe göre, evlenen çiftler avuçlarından bal yiyerek birbirlerine kötü söz söylemeyeceklerine ve el kaldırmayacaklarına dair söz verirlermiş. Kimi kültürlerde diğer dünyaya girişin anahtarı olarak kabul edilmiş. Kimi kültürlerdeyse insanlar ölülerini balla mumyalamışlar.

BAL hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki, sırf vefakar bal emekçilerinin, yani arıların, Orta Asya'nın kalbinden Avrupa'ya, oradan Kolomb'un gemileriyle Amerika'ya ve daha nice yerlere yaptıkları maceralı yolculukları anlatmak oldukça uzun sürer. Gelin biz burada, çeşitli kültürlerin ona yüklediği ilginç anlamlardan dem vuralım.

Yunanlıların yüce tanrısı Zeus'tan, matematiği ve vejetaryanlığı kendi tarikatında birleştirmiş Pitagoras'a kadar bir çok kişinin bal yiyerek büyüdüğüne inanılmış. Bu düşünce sadece balın uzun süre boyunca yegane doğal tatlandırıcı olmasından kaynaklanmıyor. Bunun yanı sıra, tatlı yiyecekler tarih boyunca doğal enerji vericiler olarak algılanırmış ve her zaman ayrıcalıklı kişilerin sofrasında yer alırmış. Herodot'un Mısır tarihinden bize aktardığına göre, Mısırlılar tanrılarına adayacakları hayvanları un, kuru üzüm, incir ve çeşitli aromaların balla harmanlanmasından oluşan bir karışımla doldururlarmış. Bu karışımların bazıları günümüzün ağız tadına göre biraz 'garip' olarak nitelendirilse de unutmamamız gereken bir başka nokta da, eski çağlarda balın en önemli çeşni maddesi olması. Günümüzün tersine, insanlar yemeklerini sadece aşırı bahatlarla renklendirmiyorlarmış. Örneğin Epaentes'in bize verdiği tarife göre, Yunanlıların en sevdiği 'bal dolması', peynir, et, sirke ve soğanla yapılıyormuş. Romalı retorik ustası Jullius Pollux, Onamasticon adlı kitabında balda pişirilmiş incir yapraklarının tadından bahseder. Kuzey Amerika kızılderililerinden Mohavkların kamp ateşinde pişirdikleri, içi bal, elma suyu ve meyve yağlarıyla doldurulmuş bal kabakları da çok lezzetli olmalı.

Bala dair en güzel hikayelerden biri de hayatın anlamını alçak gönüllü zevklerde bulan Demokritos'un başından geçenlerdir. Tüm hayatını tutumlu bir şekilde geçirmiş 109 yaşındaki yaşlı bilge, ölüm vaktinin çok da uzakta olmadığını kavradığında, her gün biraz daha az yemeye karar verir. Bu nedenle çeşitli besinlerden birer birer vazgeçer. Tam da en son yiyecekten vazgeçtiği gün Tanrı Demeter'in adına düzenlenen festival başlar. Yaşlı adam da bu kutsal günde ölerek saygısızlık etmek istemez. Bunun üzerine festival boyunca içi bal dolu bir kabı burnuna yaklaştırıp koklamakla yetinir. Festival bittiğinde kap önünden alınan bilge, anında ölür.

Her ne kadar günümüzde pek rastlanmasa da, arılarla olan ilişkimiz, balın toplanma ve yenme alışkanlıkları çoğu kez dini ritüelleri çağrıştırmakta. Bu kanıyı doğrularcasına Efes ve Elevsis'deki rahibeler 'arılar' diye adlandırılırmış. İbranice'de arı demek olan dbure kelimesinin kökü sözcük anlamına gelen dbr'dan gelir. Aynı lisandaki Deborah ismi de arının asli görevinin Kutsal Söz olan doğru'yu söylemek olduğuna işaret eder. Toplandıktan sonra herhangi bir işleme tabi tutulması gerekmediği için bu mucizevi iksir, Tanrı'nın arılar yoluyla bize ilettiği bir mesajdır; Tanrı'nın sözü, onun çiçeklerinden arılar vasıtasıyla bala taşınır. Kutsal sözün yolculuğu bu kadarla da kalmıyor. Anlatılanlara göre Eflatun ve Pindar gibi büyük şairlerin ağzından çıkan sözleri de arılar taşımış dillerine. Belki de doğumdan hemen sonra ağlayan bebeklerinin dillerini ballı bir bezle saran Senegal ve Ivory Adalı kadınların zihinlerinden de aynı düşünceler geçiyordun Eski bir geleneğe göre evlenen çiftlerin avuç içlerine de bal dökülürmüş. Erkek ve kadın birbirlerinin avuçlarından bal yiyerek birbirlerine kötü söz söylemeyeceklerine ve el kaldırmayacaklarına dair söz verirlermiş. Anlayacağınız eski beraberliklerde balın ehemmiyeti sadece balayı ile sınırlı kalmıyormuş.

Yeraltına ballı mesaj

Arıların Tanrı ve Yaradılış'la olan ilişkileri daha bir çok kültürde karşımıza çıkmakta. Mayaların gizli inanışı Popul Vuh'a göre ilk arı, dünyanın merkezindeki bir kovanda doğmuştur. Bir volkanın lavları gibi elleri yakan ve gözleri kamaştıran bu hayvanın asli görevi insanı kayıtsızlık ve bilgisizlikten uyandırmaktır. Romalıların ilkbahar tanrıçası Prosperina'nın mekanı da yeraltıdır. Bu tanrıçayı çok kızdırmaktan korkan Romalılar, O'nun yer altından ateşten bir yılan şeklinde çıkmasını engellemek için çare olarak ballarından fedakarlık etmişler.

Ovid'de balın aslında bize şarap tanrısı Baküs'ün bir armağanı olduğunu söyler. Baküs bir sefer sonrasında satirleriyle beraber hoplaya zıplaya geri dönerken satirler sistralarını çalmaya başlarlar. Çınlayan enstrümanların sesiyle bir ağaçtan çıkan bir yığın böcek üzerlerine üşüşür. Baküs de böcekleri alıp ilk kez bal yapacakları yere götürür.

Tabi bu efsaneyi duyduktan sonra Yunanlı ve Romalıların şaraba bal katıp fermante ederek mead denilen bir içki elde ettiklerini öğrenmek pek şaşırtıcı olmuyor. Tıpkı doğumlarda olduğu gibi ölümlerde de balla yapılan ritüellerin ayrı bir yeri var. Neolitik çağlardan itibaren Babil, Sümer ve Girit gibi bir çok medeniyet önemli insanlarını balla birlikte gömmüştür. Çünkü bal diğer dünyaya girişin anahtarıdır. Büyük İskender'de ölümünden sonra halis balla mumyalanmış.

Arizona'nın Hopi kızılderilileri de arkada bıraktıkları yılın ölüsünü, kış gündönümünde bal ve undan yapılma bir yemekle simgesel olarak yakarlarmış, herkese tatlı ve sağlıklı günler dileğiyle... "
Kaynak:Buğday
 
Osmanlı'da ballı tatlılar 

18. yüzyılda Osmanlı sarayında görevli 400 helvacı vardı. Bu helvacılar mutfaklara bitişik helvahanelerde çalışır, helva dışında macun, şerbet gibi sarayın gereksinimi olan diğer bazı tatlıları da hazırlardı. Turşular da helvahanede yapılırdı. Helvahanenin, sarayın eczanesi olmak gibi bir işlevi daha vardı. Osmanlı döneminde, balın yörelere göre farklı tüketim şekilleri vardı. Örneğin Karadeniz'in şerbeti balla yapılan "bal baklavası" ünlüydü. 1. Dünya Savaşı başlayana dek İzmir'de konuklara yağlı ballı denilen bezdirmeler ikram edilirdi. Yine unutulmuş tatlılardan balla yenilen sünger bazlaması, Anadolu'da değerli misafirlere yapılan bir ikramdı. Sünger bazlaması yapmak için, sıvı kıvamlı hamur, kızgın sac üzerine yayılır ve kızaran hamur alındıktan sonra parçalanıp içinde bal bulunan tabağa dökülürdü. 2. Dünya Savaşı sonrası da bal Anadolu halkının neredeyse tek tatlısıydı. Şeker çok pahalıydı ve alınamıyordu. Üzüm yetişen yerlerde pekmez, ama hemen her yerde bal, şeker yerine kullanılıyor, baldan çeşitli tatlılar yapılıyordu. Celal Davut Arıbal Anadolu'da yenilen bal ekmeğinden bahsetmiştir. Bal ve un yoğrularak hamur haline getirilir, küçük ekmekler şeklinde pişirilir. Arıbal hafif esmer renkli bu ekmeklerin çok lezzetli olduğunu söyler. Bir de Anadolu'da zenginlerin misafirlerine ikram ettiği ballı kestane tatlısı vardır ki, Arıbal onu da "Kestaneler suda haşlandıktan sonra kabukları soyulup temizlenir, iyice ezildikten sonra bir tepsiye yayılır, üzerine bal dökülerek karıştırılır." diye tarif eder. Balla ve sirkeyle yapılan "sirkencübin" denilen şerbet, hem susuzluk giderir, hem de hastalıklarda ilaç yerine kullanılırdı. 16. yüzyıl ortalarında yurdumuzda bulunan bir İspanyol gezgin, görev yaptığı Sinan Paşa konağındaki şerbetlerden söz eder: ". Kiraz, kayısı, erik gibi meyveleri kaynatıp şeker veya bal katarlar. Bozulmasın diye her gün yenisini kaynatırlar. Misafiri şerbet içmeden bırakmazlar." Ramazan aylarında Eminönü Valide Camii'nde teravih çıkışı bal şerbeti dağıtılırdı. Isparta'da bulunan Kutlubey Camii'nin vakfiyesinde de balın okkası bir akçeye bile çıksa mevlidin bal şerbetiyle okutturulması yazılıdır. Aşevleri açan, imarethane ve misafirhaneler kuran zenginler de, vakfiyelerinde ilk koşul olarak misafirlere bal şerbeti ve bal helvası verilmesini yazarlardı. Bu vakfiyelerde cami ve medreselerin imam, müezzin, kayyum gibi hizmetlilerine de her ay üç-beş okka bal verilmesi istenirdi. 19. yüzyıl ortalarında yurdumuza gelen Fransız gezgin Jean Henri Ubicini, Türkiye'de bal ve suyla yapılmış portakal, ıhlamur, limon, menekşe, gül gibi çeşitli rayihaları olan şerbetlerden söz eder. Bir yemekte kendisine de keskin kokulu misk şerbeti ikram edilmiştir. Sarayda üretilen en önemli tatlı, adı bazı kayıtlarda rikak, bazılarında ise baklava diye geçen rikak baklavasıydı. Osmanlı dönemi baklavasının en önemli farkı, bal ile yapılmasıydı. Ulufe ödemelerinin yapıldığı günde ve ramazan ayının 15'inde Hırka-i Şerif ziyareti sonrası, yeniçerilere şerbeti daha çok bal ve daha az şeker katılarak yapılmış, bademli rikak baklavası dağıtılıyordu. Günümüzde de çok sevilen, incecik açılmış kat kat yufkadan yapılan baklava, Osmanlılarda hamur tatlılarının gözdesiydi. Baklava yapan hanımlar kaç yaprak yufka kullandıklarını söyleyerek övünürlerdi. Haksız da değillerdi, çünkü 70-80 yaprak yufka kullanıldığı olurdu. 1860'dan sonra yavaş yavaş Batılı yaşam tarzı Osmanlı sarayına girdi. Yemeklerde çatal bıçak kullanılmaya başlandı. Artık sabah kahvaltısında mutlaka bal, kaymak, peynir ve reçel bulunuyordu. Bunlara ek olarak kavurma ve yumurta verildiği de oluyordu. Bu tür Batılı tarzı kahvaltı, zamanla saray dışında da yaygınlaştı. Bugünün yemek kitaplarında balla yapılan birçok tatlı tarifine rastlanmaktadır. Fakat balın 45 derecenin üzerindeki ısıda besin değerini kaybetmesini göz önünde bulundurarak bu tariflere hiç girmiyoruz ve burada sadece Osmanlı mutfağından bal kullanılarak yapılan bazı unutulmuş tarifleri vermekle yetiniyoruz.

Kaynak : Balparmak

Email Listesine Üye Olun    Özet Akışına Ücretsiz Abone Olun.

Bizi Takip Edin:

Facebook    Twitter

 

Bal ve polen ile sağlıklı , mutlu nesiller...

Kadınca , Kadınlar , Kadınlar Kulübü , Hatunca , Hanımefendi , Kadınx , Elitkadın , Maxikadın

Ballı Aile

Kadın kalbi kırılgandır. Sevgi ile üretilen bal bütün kalpleri iyileştirir.Kadınlar ailenizi Bal ile sağlıklı besleyin

Bal al doğaldır


 

Bal sağlıklı tatlandırır.


Ballı Aile'de anne, çocuklarına severek yiyecekleri bir tatlı hazırlamak istediğinde, "hakiki ve doğal" olan lezzetin elinin altında bulunmasının mutluluğunu yaşar.  Kolay ve pratik tariflerle yararlı tatlılar hazırlar.
 

Bal lezzettir


Ballı Aile'nin bilinçli bireyleri bilirler ki, bal, beraber yendiğinde, bir çok besin maddesine çok özel bir lezzet verir. Bunlar arasında bala en çok yakışanlardan birisi de hindistan cevizidir.

Bal berekettir


Hindistan cevizi ve bal karışımı aç karnına bir tatlı kaşığı dolusu yendiğinde ağız kokusunu giderir. Çocuğu olmayan çiftlere de özellikle tavsiye olunur.
Ballı Aile - Ev kadından sorulur

 Bal kaymak Cennet taamıdır

Tatlı ile aranız yoksa bile, işte size denemenize değecek "ilahi" bir lezzet:
Bal kaymak! Bal kaymağın tarifi imkansız uyumunu kaymak sürülmüş ekmeğin üzerine bal koyarak çayın yanında mutlaka deneyin.: çünkü bu bir Cennet taamıdır.

Çocuklarla Sofrada Buluşmak ÖnemlidirKüçük çocuk annesine sorar:Anne ben nasıl oldum?
Anne cevap verir: Babanla yatağımızın kenarına bal sürdük ertesi gün sen doğdun.
Çocuk da gece yatağının kenarına bal sürer,sabah olunca oraya karıncaların biriktiğini görür.
Terliği alır tam yapıştıracakken:
"Vururdum ama baba yüreği dayanmıyor işte" der.Anneler, sabahları kahvaltıda
bir yaşından büyük çocuklarınıza mutlaka bal yedirin.

SAĞLIKLI ÇOCUK YEMEKLERİ (BUGÜN NE YESİNLER?) » Ballı Muhallebi - bir yaşından büyükler için :)
Yarım kilo süt
1 tatlı kaşığı nişasta
1 tatlı kaşığı pirinç unu
1 yemek kaşığı un
2 yemek kaşığı bal
1 yumurta sarısı

Süt, yumurta ve unu çırpıp koyulaşana kadar pişirin. Piştikten sonra ılınmasını bekleyin, bal ekleyip tekrar çırpın.

Şekersiz ama besleyici bir tatlı, afiyet olsun!

Sağlam bir nesil için bal ve polen gereklidir.Sorumluluk kadınlarda

Bal 1 yaşından küçük çocuklara niçin önerilmiyor?


Çünkü, balda Clostridium Botulinum adlı bakterinin bulunma ihtimali var.
Bu bakteri topraktan ve tozdan  bulaşabiliyor.  Yetişkinler  ve bir yaşından büyük çocuklarda bağışıklık ve sindirim sisteminin gelişmiş olmasından dolayı problem oluşturmuyor. Ancak, 1 yaşından küçük bebeklerde bağırsak mikroflorasının yeterince gelişmemiş olmasından dolayı tehlikeli olabiliyor.

Ballı Gençlik

Bal enerji verir, polen kadını güzelleştirir... Gençler için doğru enerji kaynağı sabahları bir kaşık baldır.

75-25 kuralı

Optimal sağlığa ulaşmak için en dengeli yol, 75-25 kuralını izlemektir.
Yani yaşamınızın en az yüzde 75'inde daha sağlıklı seçenekleri tercih etmek ve kalan yüzde 25'inde de normal yaşam standartlarını korumak.
Bu kuralı takip ederek bile, yaşam tarzınızı tamamıyla değiştirmeden kendinizi iyi hissetme seviyenizde ciddi bir değişiklik fark edeceksiniz.

 

Bal ve Polen ile Güzellik

Bal kadar güzel ...Cleopatra , balı cildini güzelleştirme özelliği için kullanan tarihteki en ünlü kişidir. Sütlü ve ballı banyolar tarih boyunca bakım yapmak için kullanılmıştır.
Bal bir nemlendiricidir , suyu çeker ve tutar. Böylece bal nemlendirici ve temizleyici, krem, şampuan ve saç bakım  ürünlerinin en sevilen doğal aktif maddesidir.

Ballı  yüz maskesi
Bir tatlı kaşığı öğütülmüş badem
2 tatlı kaşığı ince öğütülmüş yulaf
1 çorba kaşığı az yağlı yoğurt
1 tatlı kaşığı az yağlı yoğurt
1 tatlı kaşığı bal
Malzemeleri karıştırın, cildinizi ılık su ile nemlendirdikten sonra karışımı nemli cilde uygulayın. Yüzünüzü ılık su ile durulayın, ardından tonik ve nemlendirici sürün.

Polen Mucizesi

Son yıllarda polen’in güzellikteki etkisi gündemde. Çünkü içeriğinde cilt için çok yararlı maddeler bulunuyor.. Bu doğal ürün, günümüzde az bilinen yönüyle aynı zamanda bir “gençlik iksiri”. Güzellik alanında da çok olumlu faydalarına dikkat çekmek gerektiğini düşünüyoruz. Polen’in bu özelliklerinden doğal ürün uzmanı Volkan Kurt söz ediyor.
Polenin sağladığı mucizelerin farkında olan pek çok insan günlük yaşamından onu eksik etmiyor. Bileşimindeki vitamin ve mineraller başka pek çok besinde bulunabilenden çok daha fazla. Organizmayı zinde tutmak ve dengeli beslenmek için vücudun ihtiyacı olan eksik maddeleri tamamlamak ve korumak açılarından yaşamsal önem taşıyor polen.. Zaten üzerinde kimyasal analizler yapıldığında, "polen mucizesi" ortaya çıkıyor. Vitaminler, proteinler, yağ, şeker, mineral, hormon, büyütücü faktör ve pigment vs. Bu canlı ve dengeli besin, beyni ve vücudu yorgun uyuşuk insanlar için de çok olumlu sonuçlar oluşturuyor. Canlılık ve yaşama neşesi sağlıyor.

Cilt ve polen


Güzellikteki etkisi de yine mucizevi sonuçlar yaratıyor. Lekeli ve bozuk görünümlü bir ten genellikle bedeninde gerekli ihtiyaç maddeleri eksik olan insanların sorunudur. Ciltteki bu sorunların üstesinden polen gelir. Kanın atık maddelerden arındırılması yani temizlenmesi sonucunda ciltte önemli değişiklikler olur. Polen bu görevi çok iyi yapar. Sağlıklı ve parlak bir ten isteyenler, poleni her gün (bir çay kaşığı ) yemeli. Bazı güzellik ürününün özünde de polen bulduğunu da unutmayalım.

Bir çok akademik çalışmada da polenin bu yararlarından bilimsel olarak söz ediliyor. Öğüterek toz haline getireceğiniz bir çay kaşığı polen güzellikte önemli sonuçlar meydana getirir. Polenle yapılan güzellik maskelerini yüze ve boyuna uygulayan kadınlar sonuçlarından memnun olduklarını söylüyorlar. Taze ve canlı pürüzsüz bir yüz için polen mucizesinden yararlanmayı ihmal etmeyin.

Bu doğal ürünü diğer güzellik maskelerinize de ilave edebilirsiniz. (Maskenizin etki gücünü çoğaltır.) Cildinizle ilgili hemen uygulama yapabileceğiniz basit bir formül de verelim: Bir kahve kaşığı poleni bir taze yumurtanın sarısıyla iyice karıştırın. Karışımı parmağınızla yüzünüze sürün.. Yarım saat sonra yıkayın. Parlak ve taze bir cilt kazanacaksınız.

Saçlara polen


Polen saçları adeta coşturur. Saça faydası kullanımdan kısa süre sonra görülür. Saçın kök kısmına çok olumlu etki yapar. Bileşiminde yer alan niasin ve sistin maddeleri saç kökünü besler, dökülmesini durdurur. Zayıf tellere canlılık verir. Saç hacmini geliştirir. Yani saçların dökülmesini durdurup, kopacak gibi duran saç tellerinin canlanıp gürleşmesine neden olur. Saçların korunmasında günde yiyeceğiniz bir çay kaşığı kaliteli polen yeterli. Dökülme fazlaysa bunu 3 çay kaşığına kadar yükseltebilirsiniz.

Gözaltı sorunlarında polen unutulmamalı


 Örneğin bir kahve kaşığı polen içine bir damla kayısı ve buğday yağı ilave ederseniz, bir doğal "gözaltı kremi" elde etmiş olursunuz. Karışımın içine iki damla ampul halinde satılan E vitamini de ekleyebilirsiniz. Bunu göz altına sürün ve 15 dakika sonra yıkayın. Arı sütü polen balı, göz altlarının yorgun görünümünü yok eder. Gerginleştirip, canlandırır.


Saçlarınızda doğal bir parlaklık için Muzlu-Ballı maske tarifi :

Malzemeler

* 1 1 adet muz

* 2 kaşık doğal yoğurt

* 2 çay kaşığı saf zeytinyağı

* 1 çay kaşığı bal

* 2 tatlı kaşığı tam yağlı süt

* 4 damla tatlı badem yağı

Hazırlanışı :

Bütün malzemeyi blenderden geçirin ve yoğun bir sıvı haline getirin.

Uygulama :Öncelikle saçlarınızı yıkayıp havlu ile kurutun. Sonra maskeyi bir tarak veya boya fırçası ile kökten ucuna kadar tüm saçınıza yedirin. Saçınızı folyoyla sararak veya bir bone geçirerek 1 saat bu şekilde bekleyin ve ardından ılık su ile yıkayın.

Bal doğal bir güzelleştiricidir. Kadınların güvenebileceği en doğal ilaç baldır

Hasta olduğumuzda  bal ve limon eklenmiş bitki çayını hepimiz içeriz. Bunu yaptığımızda, vücudumuz enerji ve direnç kazanır . Çay dışında sıcak herhangi bir sıvı içecek de yine solunum yollarını rahatlatacaktır.

Bu noktada size bal hakkında ekstra bir tavsiye : Çayın yanında kaşıkladığınız bal ne kadar koyu olursa o derece yararı artar. Koruyucu antioksidanlar içeren koyu renkteki balı özellikle öneriyoruz. İsimleri salgı balı veya kestane balı olarak geçen bu türlerden vazgeçmeyin.


Ballı Yiyecekler

Kadınlar Ballı Tarifler

->Ballı Hindi Tarifi

Kadınlara Ballı Hindi Fırında TarifiBallı İçecekler

Kestane Balı ile

Nane Limon Zencefil

Kestane Balı Nane Zencefil Limon: Kadınların evdeki en kolay tarifi

Kestane Balı ile
Nane Limon Zencefil
Hazırlanışı
Limon Suyu  (5 adet)
Taze Nane (4-5 yaprak)
Kestane Balı (1 yemek kaşığı)
Ufak bir kök zencefil
Su (5  bardak)

5 limonun kabuğu soyulduktan sonra sıkılır ufak bir miktar zencefil rendelenir nane, bal ve limon kabukları blenderden geçirilir limon suyu, zencefil ve su eklenir iyice karıştırılır sonra süzülür ve içilir.

Soğuk olarak içilir. İsteğe bağlı buz katılabilir.

 

Kuvvet Formülleri

Kuvvet Formülü arıyorsanız Balın Etkisini Göreceksiniz

Erkekliği arttırıcı macun

Zencefil..........10 gr
Havlıcan..........10 gr
Günlük............30 gr
Isırgan tohumu....150 gr
Bal...............400 gr

Arif Pamuk'un Şifalı Bitkiler kitabında macun hakkında şunlar yazıyor:
"Bunlar dövülerek macun yapılır da, akşamları birer ceviz miktarı yutulursa insanın erkekliğini dört misli kuvvetine çıkarır".

Kilo vermek isteyen kadınlar için: Bal metabolizmayı çalıştırır.

*Çörek otu yarı yarıya balla karıştırıldıktan sonra sabah ve aksam aç karnına birer tatlı kasığı yenilirse kuvvet artar, zihin açılır.

*Dövülmüş fındık, tarçın ve sakız bal ile karıştırılarak sabah aksam aç karnına yenilirse vücut gelişir ve hiç bir hastalık giremez.

*Beyaz kantaron çiçekleri balla karıştırıldıktan sonra, havuç tohumları ile yenilirse vücut kuvvet kazanır.

*Dövülmüş şalgam tohumları, üç misli balla karıştırıldıktan sonra gül suyu ilavesi ile yapılan macun kuvvet kaynağıdır,şehvet arttırıcıdır.

*Turpun dövülmüş tohumları, üç misli balla karıştırıp yenirse vücut kuvvet kazanır.

*Dağ karanfilinin çiçekleri bal ve acı bademle kullanılırsa ,cinsi iktidarsızlığı geçirir.

.

Zayıflama Formülleri

Kilo Hesapla

Boyunuz   cm
   
Kilonuz   kg İdeal Kilonuz   kg
Yaşınız    
Cinsiyetiniz Fark   kg
       
       

Ailenize nazar değmesin

İlgili konular:

Kestane Balının Faydaları

Polenin Faydaları

Polen

Öksürük Nasıl Kesilir?

 

Kadınca , Kadınlar , Kadınlar Kulübü , Hatunca , Hanımefendi , Kadınx , Elitkadın , Maxikadın


 

Özel Arama

Site Düzenlemesi
BaglarBal

Ürünler ile ilgili bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına yönelik hiç bir taahhüt ve tavsiye yerine geçmez.
Copyright © 2008-2010 Bağlar Bal 

Kullanım Sözleşmesi I Gizlilik Bildirgesi I İade ve Garanti

Sağlık Bilgileri